úterý 3. června 2014

Finální čtverceV holešovickém přístavu se nachází velký počet nepoužívaných říčních lodí. V této úloze jsem se snažil najít nové využití pro jednu z vyřazených nákladních remorkérů. Odstrojené kasko jsem přizpůsobil pro účely plovoucí restaurátorské dílny. Restaurátoři nacházející se na této lodi budou opravovat památky dostupné pouze z vody. Loď je vybavená laboratoří, dílnou, přednáškovým sálem a ubytováním zaměstnanců. Na palubě se také nachází nosná pontonová souprava, kterou lze použít pro opravy na mělčině.
There is a large number of unused barges in the Holešovice port. I tried to find a new utilization for one of those discarded cargo boats. The dismantled casco is adapted for the purposes of a floating restoration workshop. The restorers will be able to repair the types of monuments, which are accessible only from the water. The boat is equipped with laboratories, workshops, lecture hall and staff accommodation. There’s also a supporting pontoon kit onboard, that will be used for repairs in the shallows.

čtvrtek 8. května 2014

Plovoucí restaurátorské dílny

 Rekonstrukce Karlova mostu.
 Vojenské pontony se používají také pro rekonstrukci památek dostupných pouze z vody.

 
Plovoucí restaurátorské dílny


Lod je vybavená dvojící jeřábů. Jeřáb umístěný v přední části lodi spouští do vody pontony, které mají mělký ponor. Tyto pontony je možné použít i tam, kam se nedostane loď.

 Restaurátorská loď by měla za úkol opravovat historické památky, které jsou dostupné pouze z řeky. 
Loď by mohla působit ve většině měst, které leží na toku Vltavy a Labe. 

 Na lodi je možné najít dílny pro zaměření, focení a katalogizování historických památek a dílny vhodné pro jejich opravu. Na lodi je umístěné ubytování pro 22 členů posádky. Uprostřed lodi se nachází víceúčelový sál vhodný pro menší přednášky a prezentace.

Ubytování hudebníků na lodi


 Města na řekách Labe a Vltava. Po těchto městech by probíhalo turné hudebníků na lodi.


 Kasko nákladní lodi je přestavěno na ubytování pro hudebníky. Ubytování se nachází na dolní palubě. Na horní palube je prostor pro koncerty. Pro tyto koncerty se vybudují na každé zastávce dočasné konstrukce (stany, stage).

Hudební klub na lodi


Nová funkce pro nepoužívanou nákladní loď. Loď bude využívána jako plovoucí hudební klub.

čtvrtek 13. února 2014